Tank- en bodemsanering

Wij saneren grote en kleine projecten voor bouwondernemingen, woningbouwverenigingen, overheid, projectontwikkelaars, vereniging van eigenaren en particulieren, conform de huidige geldende richtlijnen. Van der Hoeven milieuservice is gecertificeerd voor het verwijderen van boven en ondergrondse tanks conform KIWA BRL K 902/04 en verontreinigde grond conform BRL SIKB 7000/7001.

Tanksanering
Bij veel woningen en bedrijven bevinden zich nog steeds (ondergrondse) brandstoftanks. In een vele  gevallen zijn deze tanks niet meer in gebruik en bevatten soms nog restanten olieprodukt.
Wij verzorgen het complete traject om Uw tank te verwijderen en coördineren desgewenst uitvoering van benodigd milieukundig bodemonderzoek en aanvraag van de benodigde vergunningen.
Indien u een brandstoftank heeft of er een vermoeden is, neemt u dan contact met ons op voor advies en een vrijblijvende offerte.
Een tanksanering wordt na uitvoering afgerond met een uitgifte van een KIWA-Tanksaneringscertificaat. 

Bodemsanering
Het saneren van verontreinigde grond vereist een gestructureerde benadering. Van der Hoeven milieuservice is in het bezit van het bodemsaneringscertificaat BRL SIKB 7000/7001.
Voordat wij starten met de werkzaamheden, wordt er een gedegen saneringsplan opgezet. In samenwerking met het betrokken milieukundig adviesbureau dragen wij zorg voor de complete uitvoering van het project. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging wordt bij de sanering de grond ontgraven en afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerker.

Tanksanering

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan via info@vanderhoevenmilieu.nl