Tanksanering

12-01-2017
Bij veel woningen en bedrijven bevinden zich nog steeds (ondergrondse)

brandstoftanks. In een vele  gevallen zijn deze tanks niet meer in gebruik en bevatten soms nog re
stanten olieprodukt.
Wij verzorgen het complete traject om Uw tank te verwijderen en coördin
eren desgewenst uitvoering van benodigd milieukundig bodemonderzoek en aanvraag van de 
benodigdevergunningen.
Indien u een brandstoftank heeft of er een vermoeden is,
neemt u dan contact met ons op voor advies en een vrijblijvende offerte.
Een tanksanering wordt na uitvoering afgerond met een uitgifte van een 
KIWA-Tanksaneringscertificaat.